Top Dutch krijgt ‘Langman-prijs’ tijdens druk bezochte Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland

GRONINGEN – De campagne Top Dutch, die vorig jaar in het leven werd geroepen om Tesla te verleiden naar het Noorden te komen, heeft gisteravond de “Langman-prijs” 2018 gewonnen. (Zie foto’s op GIC-website) Weliswaar heeft Tesla nog geen keuze gemaakt om naar Nederland te komen, maar de originele Top Dutch campagne heeft het Noorden wel krachtig op de kaart gezet en heeft al wel andere bedrijven naar Groningen gelokt. Het winnen van de prijs werd bekend gemaakt tijdens de Nieuwsjaarsreceptie Noord-Nederland in Martiniplaza.

De Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland is een unieke receptie, niet alleen omdat bestuurders en ondernemers elkaar er kunnen ontmoeten, maar ook omdat deze bestemd is voor mensen uit Groningen, Friesland en Drenthe. De avond werd gepresenteerd door Janine Abbring. Dat deed ze vorig jaar ook al, en dankzij de ontspannen én scherpe wijze waarop ze dat toen deed, en het feit dat die presentatie toen op video was vastgelegd zou ze uiteindelijk worden gevraagd om “Zomergasten” te presenteren.

Gisteravond was minister Wiebes van economische zaken ook één van de gasten die door Abbring werd ondervraagd. De minister liet al snel weten het volledig eens te zijn met de protesterende Groningers. ‘Het moet inderdaad héel snel minder worden met de gaswinning. We zullen dan ook snel maatregelen nemen om de gaswinning af te laten nemen. Alleen is het helaas nog niet mogelijk om nu al volledig te stoppen met de winning’, aldus de minister. Hij zei dat hij dit eerste kwartaal van 2018 een beeld wil hebben van hóe de gaswinning zo snel mogelijk teruggebracht kan worden.

Langman-prijs
De Langman-prijs is vernoemd naar de overleden minister Harry Langman van economische zaken. Deze had indertijd maatregelen genomen om de noordelijke economie te stimuleren. Die maatregelen hebben er toe geleid dat de Noord-Nederlandse economie nu een aantal toekomstbestendige thema’s heeft waar het Noorden zich nu met name op richt, en die zeer toekomstbestendig blijken te zijn.

De jury van de Langmanprijs, die voortaan jaarlijks zal worden uitgereikt, bestond uit Sieger Dijkstra, Jetta Klijnsma (CdK Drenthe), Dina Boonstra (NDC mediagroep) en Harry Oosterman (burgemeester Ooststellingwerf).

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een ‘Noordkrachtige persoon of instelling’. Oftewel: ‘Een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling. Noord Nederland als sterk collectief, los van provincie grenzen. Noordkrachtig verbinden in alle facetten.’ En dat was volgend de jury dit jaar dus de Top Dutch campagne.

Minder bescheiden!

Volgens een verheugde Groningse gedeputeerde Patrick Brouns, die namens álle betrokkenen de prijs in ontvangst nam, is de prijs een stimulans om verder te gaan met de gedachte achter Top Dutch, namelijk ‘dat we hier in het Noorden nu eindelijk eens gaan vertellen hoe goed we het hier doen met z’n allen. Dat weten wij hier natuurlijk wel, maar we moeten dat veel duidelijker bij de rest van Nederland voor het voetlicht brengen’, zo betoogde hij.

bron: gic.nl

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: